Inleiding

                                                                      Sommige  mensen  zijn  behept  met  een  drang  om  anderen  te  bewegen  tot
                                                                      betrokkenheid,  ontvankelijkheid  en  nieuwsgierigheid.  Ik vrees  dat  ik  er  ook 
                                                                      zo'n  eentje ben.

                                                                         Bij  het  bestuderen  hoe  de  wereld  in  elkaar  steekt,  stuit  ik  op  zaken  die ik 
                                                                      graag  concreet  wil  maken.  Ik  wil  ze  inzichtelijk  maken,  in de hoop  ze  te 
                                                                      kunnen  delen  en  zo  medestanders  te  vinden.
                                                                      In  mijn  werk  staat  dat  centraal.
                                                                      Stijl  en  techniek  maak  ik  daaraan  ondergeschikt,  vandaar  dat  ik  nogal 
                                                                      afwissel qua  werkwijze.

                                                                         Groot  respect  heb  ik  voor  kunstenaars  die  grensverleggend  bezig  zijn  en
                                                                      nieuwe  richtingen  inslaan.  Ik  ben  al  tevreden  als  ik  mijn  eigen  grens  iets
                                                                      op  kan  schuiven,  ik  zie  later  wel  welke  richting  het  op  gaat.
                                                                      Het  belangrijkste  is  naar  buiten  zien  te  brengen  wat  mij  bezighoudt.
                                                                      Mijn  thema's  zijn  slijtage,  vergankelijkheid,  materie,  groei,  natuur  en  ruimte.
                                                                      Ik  verzet  mij  tegen  de  afhankelijkheid  van  hypes,  populaire  opvattingen  en
                                                                      spectakel.  Het  leidt  af  van  al  het  moois  dat  vlak  voor  mijn  voeten  ligt  en
                                                                      zo vaak  over  het  hoofd  wordt  gezien.
                                                                      Dat  te  verbeelden  is  mijn  streven.
                                                                      Kijk,  kijk  dan  toch !  Neem  de  tijd  (gemiddelde kijktijd per werk in het museum
                                                                      is  9  seconde! )  En  zie  vooral,  want  kijken  en  zien  lopen  soms  erg  uiteen.

                                                                      Nog  een  waarschuwing:  de  afbeeldingen  op deze site  zijn  digitaal  en  dus  zo
                                                                      plat  als  een dubbeltje,  zelfs  platter  nog.   In  mijn  werk  is   de  verfhuid   en   de
                                                                      gelaagdheid  essentieel  voor  de  werkelijke  beleving  er  van. 
                                                                     

                                                                      Jawik